Museum Jan Boon

Museum Jan Boon is t/m december 2018 elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur open. Kijk onderaan deze pagina of op onze Facebookpagina voor actuele informatie over de activiteiten.

Het museum is gevestigd in Het Walhuis. De ingang bevindt zich aan de Rechtestraat, tussen de percelen 146 en 148.

In de nalatenschap van Jan Boon bevonden zich naast de diverse bedrijfsmatige bezittingen ook roerende en onroerende goederen, die tot het privébezit van de familie Boon gerekend konden worden. Deze stukken betroffen documenten van persoonlijke aard, waaronder brieven, een familiebijbel, diverse huisraad en een grote verzameling zeekaarten van vermaarde Nederlandse kaartenmakers. De stukken werden voor een deel bewaard in het pand van de Maatschappij en een ander deel in een schuur (thans het Walhuis) aan het water.
De toestand van de stukken was in veel gevallen ronduit slecht. Zegels en delen van teksten waren weggeknipt, waarschijnlijk door het toedoen van de kinderen van de diverse directeuren. Bovendien maakten schimmels en vraat van muizen en insecten de conditie van deze stukken er niet beter op. Ook werden stukken aan derden ter inzage meegegeven zonder dat daar enige vorm van registratie van bestond. 
Na de oprichting van het Rijper "Museum In ’t Houten Huis" in 1937 werd besloten om diverse stukken aan het museum in bruikleeen gegeven. Een deel van deze collectie is daar in de "huiskamer" tot aan de dag van vandaag doorlopend te bezichtigen.

Walhuis
Na ruim 100 jaar leegstand werd in 1983 besloten de voormalige schuur achter het pand van de Maatschappij - het Walhuis (1725) - te restaureren en daar een sociaal culturele bestemming aan te geven. De documenten die tijdens de restauratie werden aangetroffen hebben, gezamenlijk met stukken die in het pand van de Maatschappij aanwezig waren, inmiddels een betere bestemming gekregen. Om nu alles in goede staat te houden zijn de documenten in het streekarchief te Alkmaar ondergebracht en worden de kaarten bewaard in de klimaatkamer van Museum In ’t Houten Huis.

Walhuis Museum (De Rijp)

Volop activiteiten in en rond Museum Jan Boon
Museum Jan Boon staat in 2018 volop in de schijnwerpers. In samenwerking met Museum In ’t Houten Huis is in Museum Jan Boon een expositie over het leven en werk van Jan Boon junior ingericht. De Stichting AlkmaardersopdeKaart heeft een Jan Boon Wandelroute samengesteld. Vanaf mei exposeert er elke maand een lokale kunstenaar en/of ambachtsman/vrouw in Museum Jan Boon. Dit jaar presenteren we onder meer een Jan Boon Bier, een Jan Boon Burger en een Jan Boon Concert. In samenwerking met Dagje De Rijp is een Jan Boon Arrangement ontwikkeld. Medio december is Museum Jan Boon officiële optreedlocatie tijdens het Midwinterfeest.

In het kort:

  • Tentoonstelling leven en werk Jan Boon junior;
  • Elke maand nieuwe expositie kunstenaar;
  • Jan Boon Arrangement, Jan Boon Bier, Jan Boon Burger, Jan Boon Concert en nog veel meer initiatieven;
  • Gratis Jan Boon Wandelroute (zolang de voorraad strekt), gratis entree museum;
  • 29 april – 30 december elk weekend open van 13.00 tot 17.00 uur.

En:

  • Jan Boon is ook te zien in het Stedelijk Museum Alkmaar, waar een vitrine over Jan Boon is ingericht;
  • Jan Boon maakt onderdeel uit van de permanente expositie in het oude raadhuis van De Rijp.