Museum Jan Boon

Museum Jan Boon is t/m oktober 2019 elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur open. Elke maand een nieuwe expositie! Kijk onderaan deze pagina of op onze Facebookpagina voor actuele informatie over de activiteiten.

Het museum is gevestigd in Het Walhuis. De ingang bevindt zich aan de Rechtestraat, tussen de percelen 146 en 148. Gratis entree!

In de nalatenschap van Jan Boon bevonden zich naast de diverse bedrijfsmatige bezittingen ook roerende en onroerende goederen, die tot het privébezit van de familie Boon gerekend konden worden. Deze stukken betroffen documenten van persoonlijke aard, waaronder brieven, een familiebijbel, diverse huisraad en een grote verzameling zeekaarten van vermaarde Nederlandse kaartenmakers. De stukken werden voor een deel bewaard in het pand van de Maatschappij en een ander deel in een schuur (thans het Walhuis) aan het water.
De toestand van de stukken was in veel gevallen ronduit slecht. Zegels en delen van teksten waren weggeknipt, waarschijnlijk door het toedoen van de kinderen van de diverse directeuren. Bovendien maakten schimmels en vraat van muizen en insecten de conditie van deze stukken er niet beter op. Ook werden stukken aan derden ter inzage meegegeven zonder dat daar enige vorm van registratie van bestond. 
Na de oprichting van het Rijper "Museum In ’t Houten Huis" in 1937 werd besloten om diverse stukken aan het museum in bruikleeen gegeven. Een deel van deze collectie is daar in de "huiskamer" tot aan de dag van vandaag doorlopend te bezichtigen.

Walhuis
Na ruim 100 jaar leegstand werd in 1983 besloten de voormalige schuur achter het pand van de Maatschappij - het Walhuis (1725) - te restaureren en daar een sociaal culturele bestemming aan te geven. De documenten die tijdens de restauratie werden aangetroffen hebben, gezamenlijk met stukken die in het pand van de Maatschappij aanwezig waren, inmiddels een betere bestemming gekregen. Om nu alles in goede staat te houden zijn de documenten in het streekarchief te Alkmaar ondergebracht en worden de kaarten bewaard in de klimaatkamer van Museum In ’t Houten Huis.

Walhuis Museum (De Rijp)

Volop activiteiten in en rond Museum Jan Boon

Van mei tot en met oktober 2019 elke maand nieuwe expositie.

Na een druk bezocht, succesvol en lang expositieseizoen in 2018 is Museum Jan Boon in mei 2019 weer opengegaan. Eerste exposant is beeldend kunstenaar Wendela de Vries met Intimacy. Zij laat in de maand mei tekeningen op grote botanische platen, kleine tekeningen en schilderijen, en meerkleurenprenten in kleine oplagen zien. De tekeningen op botanische platen zijn speciaal voor de tentoonstelling in Museum Jan Boon gemaakt!

Ook in de maanden die volgen, tot en met oktober 2019, zijn er elke maand nieuwe exposities te zien van kunstenaars en ambachtsmensen, zowel afkomstig uit onze regio als daarbuiten.

Van juni tot en met oktober sluit Museum Jan Boon aan op de tentoonstelling over slibaardewerk, die ook in Museum In ’t Houten Huis in De Rijp, het Raadhuis in Graft en het Stedelijk Museum Alkmaar te zien is. In Museum Jan Boon staan de vindplaatsen centraal. De jutters van het land, gravers en speurders uit de dorpen van de Eilandspolder, vertellen er hun verhaal.

  • Jan Boon maakt onderdeel uit van de permanente expositie in het oude raadhuis van De Rijp
  • Gratis entree
  • Gratis Jan Boon Wandelroute