Museum Jan Boon

Museum Jan Boon is gevestigd in Het Walhuis. De ingang bevindt zich aan de Rechtestraat, tussen de percelen 146 en 148. GRATIS ENTREE!

Voor actuele informatie over de activiteiten en openingstijden kijk in de AGENDA of op onze Facebookpagina.

 

In de nalatenschap van Jan Boon bevonden zich naast de diverse bedrijfsmatige bezittingen ook roerende en onroerende goederen, die tot het privébezit van de familie Boon gerekend konden worden. Deze stukken betroffen documenten van persoonlijke aard, waaronder brieven, een familiebijbel, diverse huisraad en een grote verzameling zeekaarten van vermaarde Nederlandse kaartenmakers. De stukken werden voor een deel bewaard in het pand van de Maatschappij en een ander deel in een schuur (thans het Walhuis) aan het water.
De toestand van de stukken was in veel gevallen ronduit slecht. Zegels en delen van teksten waren weggeknipt, waarschijnlijk door het toedoen van de kinderen van de diverse directeuren. Bovendien maakten schimmels en vraat van muizen en insecten de conditie van deze stukken er niet beter op. Ook werden stukken aan derden ter inzage meegegeven zonder dat daar enige vorm van registratie van bestond. 
Na de oprichting van het Rijper "Museum In ’t Houten Huis" in 1937 werd besloten om diverse stukken aan het museum in bruikleeen gegeven. Een deel van deze collectie is daar in de "huiskamer" tot aan de dag van vandaag doorlopend te bezichtigen.

Walhuis
Na ruim 100 jaar leegstand werd in 1983 besloten de voormalige schuur achter het pand van de Maatschappij - het Walhuis (1725) - te restaureren en daar een sociaal culturele bestemming aan te geven. De documenten die tijdens de restauratie werden aangetroffen hebben, gezamenlijk met stukken die in het pand van de Maatschappij aanwezig waren, inmiddels een betere bestemming gekregen. Om nu alles in goede staat te houden zijn de documenten in het streekarchief te Alkmaar ondergebracht en worden de kaarten bewaard in de klimaatkamer van Museum In ’t Houten Huis.

Walhuis Museum (De Rijp)

 

  • Jan Boon maakt onderdeel uit van de permanente expositie in het oude raadhuis van De Rijp
  • Gratis entree
  • Gratis Jan Boon Wandelroute